Ventil, mekanisk innretning som hindrer tilbakestrøm i et væskefylt rørsystem.