Jevnhastighetsledd, ledd i mellomakselen på bil som tillater bøyning.