Spindel, kort, glatt eller gjenget aksel i maskiner eller apparat, som maskindeler kan rotere på eller som verktøy (chuck eller lignende) eller arbeidsstykker kan festes til.