samfunnsarbeid - sosialt arbeid

Samfunnsarbeid er en arbeidsmåte i sosialt arbeid hvor målet er å endre på forhold som skaper og vedlikeholder undertrykkende livssituasjoner for grupper av innbyggere. I arbeidet skal det samarbeides med de som er berørt og deres stemme skal tillegges stor vekt.

I tillegg til å endre forhold på system- og samfunnsnivå er det et mål å mobilisere krefter hos de enkelte gjennom deltakelse i arbeidet. Dette gjøres ved å knytte utfordringer i egen livssituasjon til kollektive forhold, og se at andre har de samme vansker, og så arbeide med endringer som kan bedre livssituasjonen. Tanken er at denne prosessen vil mobilisere og styrke handlingskraft hos den enkelte deltaker.

Arbeidet kan dreie seg om grasrotmobilisering for eksempel ved at personer i utsatte livssituasjoner organiserer seg og starter et samarbeid for å bedre sin egen og andres situasjon ved å arbeide med å rette oppmerksomhet mot forhold i samfunnet som skaper problemer for dem. Det kan også dreie seg om aktiv deltakelse i planprosesser for eksempel i utvikling av tjenester.

Arbeidsmåten omtales på engelsk som community work. I en del land, som for eksempel Sør-Afrika og land i Sør-Amerika, er dette den mest brukte arbeidsmåten i sosialt arbeid.

Litteraturliste

  • Hutchinson, G. S. 2010. Samfunnsarbeid. Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Larsen, A. K., Sewpaul, V. and Hole, G. O. (eds.). 2014. Participation in Community Work: International Perspectives. Abingdon: New York, Routledge.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg