Samfunnsarbeid er en arbeidsmåte i sosialt arbeid hvor målet er å endre på forhold som skaper og vedlikeholder undertrykkende livssituasjoner for grupper av innbyggere. I samfunnsarbeid legges det vekt på at de som er berørt og deres stemmer skal bli hørt og involveres. Bevisstgjøringsarbeid av dem som er undertrykt og lever under urettferdige samfunnsforhold kan være en del av samfunnsarbeid.

Faktaboks

Også kjent som

engelsk: community work

Paulo Freire’s De undertryktes pedagogikk er et eksempel på en pedagogisk tradisjon som danner et fundament for en slik tenkning. Arbeidsmåten kalles på engelsk for community work. I mange land, for eksempel i Sør-Afrika, land i Sør-Amerika og India er dette den mest brukte arbeidsmåten i sosialt arbeid.

Ved siden av å se på endring på system- og samfunnsnivå er det et mål å mobilisere krefter og skape innsikt hos de enkelte ved deltakelse i samfunnsarbeid. Dette gjøres ved å sette utfordringer i egen livssituasjon inn i kollektive sammenhenger og dermed gi innsikt i at andre har de samme vansker og at man ved felles innsats kan arbeide for endringer som kan bedre livssituasjonen og påvirke undertrykkelse og samfunnsmessige forhold. Tanken er at man igjennom en slik prosess kan styrke handlingskraft hos den enkelte deltaker.

Arbeidet kan dreie seg om grasrotmobilisering ved at personer i utsatte livssituasjoner organiserer seg og starter samarbeid for å bedre sin egen og andres situasjon ved å rette søkelyset på forhold som er undertrykkende, urettferdige eller problemskapende. Det kan også dreie som aktiv deltakelse i planprosesser i utvikling av tjenester eller for å bedre forhold som er problemskapende. Et eksempel på det siste kan være mangel på tjenester eller utforming av et boligmiljø.

Samfunnsarbeid kan være politisk kontroversielt og spesielt dersom det fokuserer på forhold som oppfattes som urettferdige og undertrykkende.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Freire, Paulo (1972). Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin.
  • Glisson, C. A., Dulmus, C. N. og Sowers, K. M. (2012). Social Work Practice with Groups, Communities and Organizations, London: John Wiley & Sons.
  • Hutchinson, G.S. (2010). Samfunnsarbeid og deltagelse i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk
  • Hutchinson, G.S. (2009). Community Work in the Nordic Countries. Oslo: Universitetsforlaget
  • Larsen, A. K., Sewpaul, V. og Hole, G. O. (Redaktører) (2014). Participation in Community Work: International Perspectives. New York: Routledge.
  • Sjöberg, S. og Turunen, P. (2018). Samhällsarbete. Lund: Studentlitteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg