sosiale problemer

Artikkelstart

Et sosialt problem er et problem i forholdet mellom individer og samfunn. For at et problem for enkeltindivider eller grupper skal bli ansett å være et sosialt problem, må det bli synliggjort i det offentlige rom (for eksempel i mediene) og det må settes på den politiske dagsordenen. Deretter må samfunnet sette inn tiltak for å forebygge og avhjelpe problemet.

Vold og seksuelle overgrep ble for eksempel først «sett» som sosiale problemer på 1970-tallet. Selv om disse fenomenene eksisterte også tidligere, ble de ansett for å være private problemer.

Fattigdom som sosialt problem

Et annet eksempel er fattigdom. Dette er et sosialt problem som kommer til syne på mange måter på individ- og gruppenivå. Det kan for eksempel medføre dårlige boforhold, vansker i forhold til utdanning, problemer til andre mennesker og lokalsamfunn, problemer med rus og kriminalitet. Dersom årsakene til problemene blir forstått kun som egenskaper ved individet eller grupper og/eller knyttet til nære relasjoner, blir de samfunnsmessige sammenhenger usynliggjort.

Sosialt arbeid

Faget sosialt arbeid retter seg spesielt mot å forstå, forebygge og avhjelpe sosiale problemer. Fagfeltet hadde sitt utspring i arbeid med fattigdom som sosialt problem på slutten av 1800-tallet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Ellingsen, I.T. og Levin, I. (2015). «Det sosiale i sosialt arbeid». I I.T. Ellingsen, I. Levin, B. Berg og C. Kleppe (red.) Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Halvorsen, K. (2002). Sosiale problemer. En sosiologisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg