Barnevernspedagog, yrkesutøver som arbeider innen alle områder av barnevernssektoren, bl.a. som miljøarbeider i institusjoner, ved sosialkontorer, som klubbleder i ungdomsklubber, feltarbeider ved uteseksjoner og ungdomskontor, fritidsleder og saksbehandler i barnevernet, i mindre grad også i skole og barnehage. 3-årig utdanning ved høyskolene i Oslo, Lillehammer, Telemark, Stavanger, Sogn og Fjordane, Volda, Sør-Trøndelag, Bodø, Harstad, Finnmark og Østfold.