Programmering, bruk av visse matematiske optimaliseringsmetoder, se matematisk programmering.