En logistisk vekst brukes ofte i populasjonsbiologi og er en funksjon som kan beskrives av differensialligningen \[ \frac{dN}{dt}=kN(C-N)\] hvor \(N(t)\) beskriver, for eksempel, populasjonen til noe. Her kalles konstanten \(C\) bæreevnen til populasjonen. Løsningen til denne ligningen har den karakteristiske "S"-formen for små verdier av \(N\) er eksponentiell , men vil etter hvert asymptotisk gå mot bæreevnen \(C\) . Bæreevnen representerer et "tak" som populasjonen vil gå mot.