Sveitsisk litteratur skrives på tysk, fransk, italiensk og retoromansk. Hvert av språksamfunnene representerer en egen litterær tradisjon som er knyttet tett til den litterære utviklingen i de andre landene med samme språk og kan derfor ikke betraktes isolert. Den tyskpråklige sveitsiske litteraturen er den som har lengst tradisjon. les mer om franskspråklig sveitsisk litteratur . Hele artikkelen