Historiske selskaper er foreninger til fremme av historiske studier og interesser. De fleste gir ut tidsskrifter og andre publikasjoner. I Norge er Den norske historiske forening (HIFO) det ledende historiske selskapet. Hele artikkelen