Historiografi, betegnelse på en historikers forhold til sitt historiske stoff; den gren av historievitenskapen som behandler dennes egen utvikling.

Historiografien tar for seg de grunnleggende kjennetegn ved historieskriving. Den tar som utgangspunkt at ulike kulturer så vel som samme kultur i ulike perioder har spesielle kjennetegn, og spør så hvordan det er mulig for historikeren, som nødvendigvis må arbeide ut fra den kultur hun eller han er en del av, å gi en «objektiv» fremstilling av en annen kultur. Problemet ligger i den bevisste eller ubevisste overføring av historikerens egne kulturelle forutsetninger på den kulturen som blir studert. Man er selvsagt påvirket av den kultur man lever i mer spesielt (med fare for etnosentrisme). Men man er også preget av sitt ståsted innen den generelle kulturkrets, f.eks. av den sosiale gruppe forskeren er født i og av det (fag)miljøet hun eller han er blitt en del av. Dessuten vil forskeren kunne være påvirket av samfunnets mer dagsaktuelle politiske og samfunnsmessige spørsmål, slik f.eks. mange historikere i Norge har vurdert Dansketiden i lys av nasjonsbyggingen på 1800-tallet og selvstendigheten i 1905.

Eldre historiografisk forskning var særlig innrettet på å studere de store historikerne og deres arbeid, ut fra på hvilken måte de var preget av sin tids tanker eller politiske forhold. Etter hvert har man også analysert forskningsmiljøene og endringer i historikernes forskningsmønstre. Ut fra dette har man forsøkt å påvise ulike perioder i historieskrivingens og historieforskningens historie. I nyere historiografi har man også lagt vekt på at forskningsinterne forhold påvirker forskningen. Det kan f.eks. være forhold som systemet for oppbyggingen av forskningsinstitusjoner (kamp mellom tradisjonelle universitetsinstitutter og nye høyskoler og frittstående institutter), danning av uformelle statushierarkier (fagets nestorer dominerer fagmiljøene), etablering av forskerorganisasjoner (profesjonsgrupper) og forskningstradisjonen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.