Historiker er en person med historie som fag, en historieforsker eller historieskriver. Se historie .