Renessansen viser i musikkhistorisk sammenheng til perioden rundt 1430 til 1600, den historiske epoken mellom middelalderen og barokken.Begrepet renessanse går tilbake til historikeren Jules Michelet (1855) og ble først brukt for å karakterisere den historiske og kunsthistoriske utviklingen i Europa i årene fra rundt 1300 til rundt 1600. Hvorvidt renessansebegrepet også er brukbart i forbindelse med musikk, er like omstridt som epokens nøyaktige grenser. Hele artikkelen