Internasjonale klassiske komponister og verker før 1600

Fagansvarlig

Roman Hankeln

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 60 artikler: