Internasjonale klassiske komponister og verker i renessansen og middelalderen

Fagansvarlig

Roman Hankeln

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 61 artikler: