Thomas Tallis, engelsk komponist, kalles ofte «den engelske kirkemusikks far». Hofforganist fra 1540. Skrev messer, motetter, hymner og virginalmusikk. William Byrd var Tallis' elev.