Carlo Gesualdo, italiensk komponist, tilhørte den napolitanske høyadel og var fra 1586 regjerende fyrste av Venosa. Hans verker, som gjennom tidene har vært vurdert nokså forskjellig, ansees nå for å være blant de fremste og mest originale komposisjoner i senrenessansen. Han skrev kirkemusikk, bl.a. Sacrae cantiones, og en rekke madrigaler, hvorav seks samlinger ble utgitt 1594–1611 og én posthumt (1626). Stilen Gesualdo etter hvert utviklet fortonte seg meget avansert for samtiden, ja, helt opp mot 1900-tallet. Han var opptatt av å gi teksten en uttrykksfull tolkning og utnyttet en meget ekspressiv harmonikk med sterke dissonanser og utstrakt bruk av kromatikk. Stravinskij har bearbeidet tre av hans Sacrae cantiones.