Francesco Landino, italiensk komponist og organist. Virket i Firenze. Til tross for at han var blind, ble han en av hovedrepresentantene for den italienske trecento-musikken, den nye musikkstilen som begynte tidlig på 1300-tallet (ars nova).