John Dowland, 1563(?)–1626, engelsk komponist og luttspiller. Var 1598–1606 kammermusiker ved Christian 4s hoff i København, fra 1612 ved det engelske hoff. Dowland skrev tre bøker Songes or Ayres for the Lute (1597–1603), dessuten bl.a. Lachrimae (1604) og A Pilgrimes Solace (1612). Hele hans produksjon består av luttmusikk, kammermusikk og sanger (bl.a. Flow my tears), oftest i et melankolsk toneleie.