Klassisk musikk før 1600

I europeisk musikkhistorie regnes renessansen fra første halvdel av 1400-tallet til begynnelsen av 1600-tallet. De trekkene som vanligvis knyttes til renessansen (gjenfødelse av klassisk kunst og lærdom, den frie tanke og humanismen), er ikke fremherskende i musikken. Og mens renessansen innenfor litteratur og billedkunst hadde sin basis i Italia, ble renessansemusikken for en stor del utviklet i Nord-Frankrike og Belgia. Hele artikkelen