Philippe de Vitry, fransk komponist, dikter og musikkteoretiker. Banebryter for ars nova-stilen som fikk sitt navn gjennom hans polemiske traktat Ars nova (ca. 1320).