Hans Leo Hassler, tysk komponist og organist. Studerte med Andrea Gabrieli. Virket i Augsburg, Nürnberg og Dresden. Bearbeidet protestantiske koraler (Psalmen und Christliche Gesänge, 1607, Kirchengesänge, 1608) og skrev motetter, messer, madrigaler, orgelverker m.m. Har komponert melodien til salmen Nu hjertelig jeg lenges.