Den fjerde verden, fellesbetegnelse for verdens urbefolkninger. Da betegnelsen også har vært brukt generelt om den fattigste del av verden, er det nå mer vanlig å bruke begrepet urbefolkning.