Akselknopp, sideknopp, skuddknopp ved basis av bladstilken. Akselknopper gir opphav til sidegrener; oftest utvikles bare en del av akselknoppene, men hvis skuddgrenene knipes av, vil ofte hvilende akselknopper begynne å utvikle seg, slik at planten blir tettere grenet (busket). Jfr. biknopp.