Bulbiller, betegnelse for knopper som løsner lett og bidrar til plantens spredning; bulbiller er en form for vegetativ formering (eks. tannrot, brannlilje, tigerlilje, harerug).