Biknopp, knopp som ikke sitter ved basis av et blad, ikke i bladhjørnet som en vanlig akselknopp. Hos noen planter utvikles flere biknopper i rekke, enten ovenfor akselknoppen som f.eks. hos leddved eller ved siden av denne, f.eks. hos Forsythia.