Ortotrop, betegnelse som dels brukes om et frøemne som er rett (atropt), dels om et organ, som stengel og hovedrot, som vokser i tyngdekraftens retning, dvs. loddrett.