Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 medlemsstater, hovedsakelig europeiske. Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten. Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner. I regi av Europarådet er det forhandlet fram 229 konvensjoner og protokoller (2022) med egne kontrollmekanismer for vurdering av hvordan partene overholder forpliktelsene. Hele artikkelen

Ny artikkel