Psykokinese, bevegelse av ting gjennom sjelelig påvirkning uten fysisk kontakt. Den mest avanserte form for psykokinese er levitasjon, som betyr å løfte sin egen kropp fra bakken. Forskning har aldri kunnet bekrefte at dette faktisk forekommer. Se ESP.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

14. november 2011 skrev Olav Haverstad

Vedrørende psykokinese er å anmerke:Fenomenet psykokinese må defineres: En term er å definere fenomenet dimensjons - relatert psykokinese f.eks i vårt tredimensjonale rom.Videre ny definisjon: Psykokinese i annen term, er å definere fenomenet relatert til vår parallelle dimensjon - astraldimensjon.Forklaring: (a) Døde gjenstander flyttes på i vår dimensjon.

(b) Døde gjenstader flyttes på i vår dimensjon, fra

astraldimensjonen.

Astraldimensjonen kan defineres som "et annet omnijektivt energinivå" i vårt tredimansjonale rom, forklart ved x , y og z - aksene og fenomenet tid.En folkelig forklaring kan sies på følgende måte: Gjenstander kan plusibelt bevege seg, løfte seg fra underlaget, eller på annet uforklarlig vis flytte seg tilsynelatende uten noen direkte kontakt med noen synlige eller kjente krefter.Elektromagnetisme , eller ei, såvel metall gjenstander som trevirke, kan begge kategorier bevege seg under kontrollerte forsøk.Levitasjon er som nevnt et påstått fenomen som kan finne sted i vårt tredimensjonale rom. Men da må levitasjon defineres:Levitasjon er et menneske ( en biologisk levende organisme ),som tilsynelatende kan bevege seg opp i luften over underlaget. Personen er selv i de fleste kjente tilfeller istand til å "utløse" levitasjonen.psykokinese kalles det når en "død gjenstand", eller et ikke levende legeme, beveger seg uten direkte synbare eller forståelige årsaker.Så kommentar til forskning på fenomenet psykokinese:Det er ikke relevant uten videre å sammenligne de to former for psykokinese.

Videre er det heller ikke fullt ut relevant å si at forskning ikke har bevist at levitasjon eller psykokinese har forekommet.Retorisk sett: Kan vi kreve å bevise psykoninese som vitenskapelig fenomen, all den stund fenomenet er et faktum.

Hva slags årsak og virkningsforhold skal det metodisk føres bevis for?Det er retorisk påkrevd å definere de forutsetninger som skal legges til grunn for å analysere disse fenomen og vise til relevant forskning på de ulike områder, eller etablere slik forskning.Jeg heviser blandt annet til amerikaneren Dr. Joanne De Mateas forskning på 80 - tallet, m.fl.Olav HaverstadHar du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.