Psykokinese, bevegelse av ting gjennom sjelelig påvirkning uten fysisk kontakt. Den mest avanserte form for psykokinese er levitasjon, som betyr å løfte sin egen kropp fra bakken. Forskning har aldri kunnet bekrefte at dette faktisk forekommer. Se ESP.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

14. november 2011 skrev Olav Haverstad

Vedrørende psykokinese er å anmerke:Fenomenet psykokinese må defineres: En term er å definere fenomenet dimensjons - relatert psykokinese f.eks i vårt tredimensjonale rom.Videre ny definisjon: Psykokinese i annen term, er å definere fenomenet relatert til vår parallelle dimensjon - astraldimensjon.Forklaring: (a) Døde gjenstander flyttes på i vår dimensjon.

(b) Døde gjenstader flyttes på i vår dimensjon, fra

astraldimensjonen.

Astraldimensjonen kan defineres som "et annet omnijektivt energinivå" i vårt tredimansjonale rom, forklart ved x , y og z - aksene og fenomenet tid.En folkelig forklaring kan sies på følgende måte: Gjenstander kan plusibelt bevege seg, løfte seg fra underlaget, eller på annet uforklarlig vis flytte seg tilsynelatende uten noen direkte kontakt med noen synlige eller kjente krefter.Elektromagnetisme , eller ei, såvel metall gjenstander som trevirke, kan begge kategorier bevege seg under kontrollerte forsøk.Levitasjon er som nevnt et påstått fenomen som kan finne sted i vårt tredimensjonale rom. Men da må levitasjon defineres:Levitasjon er et menneske ( en biologisk levende organisme ),som tilsynelatende kan bevege seg opp i luften over underlaget. Personen er selv i de fleste kjente tilfeller istand til å "utløse" levitasjonen.psykokinese kalles det når en "død gjenstand", eller et ikke levende legeme, beveger seg uten direkte synbare eller forståelige årsaker.Så kommentar til forskning på fenomenet psykokinese:Det er ikke relevant uten videre å sammenligne de to former for psykokinese.

Videre er det heller ikke fullt ut relevant å si at forskning ikke har bevist at levitasjon eller psykokinese har forekommet.Retorisk sett: Kan vi kreve å bevise psykoninese som vitenskapelig fenomen, all den stund fenomenet er et faktum.

Hva slags årsak og virkningsforhold skal det metodisk føres bevis for?Det er retorisk påkrevd å definere de forutsetninger som skal legges til grunn for å analysere disse fenomen og vise til relevant forskning på de ulike områder, eller etablere slik forskning.Jeg heviser blandt annet til amerikaneren Dr. Joanne De Mateas forskning på 80 - tallet, m.fl.Olav HaverstadHar du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.