Psykokinese, bevegelse av ting gjennom sjelelig påvirkning uten fysisk kontakt. Den mest avanserte form for psykokinese er levitasjon, som betyr å løfte sin egen kropp fra bakken. Forskning har aldri kunnet bekrefte at dette faktisk forekommer. Se ESP.