Prekognisjon, (av pre- og lat. 'kjenne til'), evne til å forutsi hendelser; se parapsykologi.