Tankelesning, kunsten å gjette seg til hva et annet menneske tenker på. Som underholdningsnummer baserer tankelesningen seg oftest på et hemmelig språk mellom tankeleseren og «mediet»; i andre tilfeller kan den skyldes oppfattelse av nærmest umerkelige trekk ved mediets atferd. Der man mener at tankelesning foregår uten hjelp av slike sansbare holdepunkter, taler man om telepati.