Telekinese, i parapsykologi og spiritisme betegnelse på det å bevege objekter uten bruk av kjente fysiske midler.