Det å få paranormal kjennskap til en gjenstands historie. Evnen skal gå ut på å kunne utlede opplysninger fra en bestemt gjenstand, om personer eller forhold som har vært i kontakt med denne gjenstanden. Det finnes ikke vitenskapelig belegg for dette. Se også parapsykologi.