Pendler brukes ofte i forbindelse med utøvelse av spiritistiske seanser, og til å påvise såkalt jordstråling i grunnen (se magnetisme), malmer og edle metaller i fjellet eller sykdom hos dyr og mennesker. Svært små og gjentatte bevegelser med hånden kan påvirke pendelens bevegelse dramatisk, og ulike observasjoner eller tanker kan derfor føre til at utøveren – bevisst eller ubevisst – påvirker pendelen til å gi det svar eller signal som man ønsker eller forventer, jfr. ønskekvist.