Atferdspsykologi er den grenen av psykologien som beskjeftiger seg med oppførsel eller atferd.. Hele artikkelen