Evolusjonspsykologi er en tilnærming til studiet av atferd, følelser og tanker hos mennesker hvor det tas utgangspunkt i at mennesket, som alle andre arter, er et resultat av evolusjon. Menneskets natur antas derfor å være et resultat av naturlig og seksuell seleksjon. Naturlig utvalg handler om seleksjon av gener/trekk som øker individets overlevelse og spesielt reproduktiv suksess, mens seksuell seleksjon enkelt forklart er en underkategori som handler om hvordan kjønnsforskjeller oppstår. Hele artikkelen