Nord- og Mellom-Amerikas geografi generelt

Nord-Amerika er den tredje største verdensdelen og utgjør den nordlige delen av det amerikanske dobbeltkontinentet. Arealet er på 24,2 millioner kvadratkilometer. Dette utgjør 17,6 prosent av Jordens totale landareal.Verdensdelen avgrenses på forskjellige måter. I henhold til FN-statistikkens offisielle inndeling omfatter verdensdelen Anglo-Amerika (Canada og USA) og Latin-Amerika (Mexico og sørover, inkludert Karibia), Bahamas og Bermuda i Atlanterhavet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nord- og Mellom-Amerikas geografi generelt

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 31 artikler: