Moldovas geografi

Moldova er et relativt lite land i Øst-Europa. Det grenser til Romania i vest, for øvrig til Ukraina.Som uavhengig stat er Moldova et ungt land. Landet var etter andre verdenskrig en delrepublikk i Sovjetunionen og erklærte seg uavhengig i 1991. I mellomkrigstiden var Moldova en del av Romania. Landets økonomi var tidligere sterkt integrert i den sovjetiske og ble utsatt for store påkjenninger gjennom oppløsningen av Sovjetunionen.Moldova er i dag et av Europas aller fattigste land. Hele artikkelen