Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter I Øy

Antarktis er fellesbetegnelsen på land- og havområdene omkring jordens sørpol. Dette består av et stort sentralkontinent, Det antarktiske kontinent, omgitt av Sørishavet. Selve kontinentet har et areal på ca. 14 millioner km2, som utvider seg til det dobbelte om vinteren når havisen strekker seg innpå 1000 km ut fra kysten. Det er vanskelig å finne en veldefinert og naturlig grense for Antarktis mot nord. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Birgit Njåstad

Norsk Polarinstitutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 14 artikler: