Prins Harald Kyst, kystområde i Antarktis, i Dronning Maud Land, mellom Vestvika (ca. 33° ø.l.) og Shirasebreen (ca. 39° ø.l.). Oppdaget fra fly ført av Viggo Widerøe under Lars Christensens ekspedisjon med Thorshavn i 1936–37.