Antarktis, høyeste fjell i Dronning Maud Land, 3148 moh.