Maudheim, base og overvintringsstasjon ved kysten av Dronning Maud Land (Kronprinsesse Märthas kyst), Antarktika, på 71° 3ʹ s.br. og 10° 56ʹ v.l. Opprettet 1950 av den norsk-britisk-svenske antarktisekspedisjon 1949–52. Her ble det utført geofysiske observasjoner. Ekspedisjonen utforsket og kartla en stor del av det vestlige Dronning Maud Land. Stasjonen er for lengst begravd av snø og is.