Prinsesse Ragnhild Kyst, kystområde i Antarktis, i Dronning Maud Land, mellom Sedovodden (ca. 15° ø.l.) og Vestvika (ca. 33° ø.l.). Oppdaget fra fly av Hjalmar Riiser-Larsen og Nils Larsen i 1931 under fjerde Norvegia-ekspedisjon.