Djupedalsfoss, foss i Holselva, Hol kommune, Hallingdal, mellom Hovsfjorden og Holsfjorden. Hele fallet utnyttes i kraftstasjonen Hol II (maskininstallasjon 26 MW, midlere årsproduksjon 110 GWh, fallhøyde 48 m). Kraftverket ligger i fjellet ved foten av fossen.