Innsjø i Holselvdalføret, Hol kommune, Hallingdal, Buskerud; 1,3 km2, 540 moh. Et par km nedenfor utløpet av Holsfjorden forener Holselva seg med Usta og danner Hallingdalselva.