Faugelifjorden, søndre del av Strandavatnet, Hol kommune, Buskerud. Navn etter Faugeli seter ved sørenden. Avløp ved Storåne (Sudndalsåne) som renner gjennom Hovsdalføret til elvemøtet med Usta ved Hagafoss. Strandavatnet er reguleringsmagasin for Hol I.