Nøytronbombe, kjernevåpen med forsterket strålevirkning, en hydrogenbombe hvor nøytronene fra deuterium og tritium bare i liten grad inngår i kjedereaksjonen. Se hydrogenbombe (nøytronbomben) og kjernevåpen.