Giftgass, eldre betegnelse på kjemiske stridsmidler. Se stridsgass og kjemisk krigføring.