Gasskrig, krig med kjemiske stridsmidler, se kjemisk krigføring og stridsgass.