Cuauhtémoc, den siste aztekiske hersker (tlatoani) over Tenochtitlán (Mexico by), sønn av den tidligere herskeren Ahuizotl og nevø av dennes etterfølger Mouteczoma 2, som i 1519 mottok Hernán Cortés og hans soldater i Tenochtitlán. På grunn av sitt tilsynelatende samarbeid med spanierne ble Mouteczoma 2 drept av sine egne undersåtter året etter. Hans bror, Cuitlahuac, ble så valgt til hersker, men døde av kopper få måneder senere. Han ble etterfulgt av Cuauhtémoc, som ledet aztekernes forsvarskamp mot spanierne. Ute av stand til å finne alliansepartnere som kunne falle spanierne i ryggen, måtte Cuauhtémoc overgi seg 13. august 1521, etter at Tenochtitlán hadde vært beleiret i nærmere 80 dager. Cortés tok Cuauhtémoc til fange og brakte ham senere med seg på sin ekspedisjon til Honduras i 1524. Etter å ha blitt beskyldt for å ha planlagt et opprør ble Cuauhtémoc hengt i 1525. På bakgrunn av sin heroiske forsvarskamp mot spanierne regnes Cuauhtémoc som en nasjonalhelt i Mexico. Mange monumenter er reist over ham, og gater, skoler, byer osv. bærer hans navn.