El Salvador har siden 1990 vært sterkt preget av oppgjøret etter og arven fra borgerkrigen mellom 1979 og 1991. I en internasjonal situasjon preget av kald krig og konfrontasjon mellom venstre- og høyresiden i politikken, førte den salvadoranske elitens manglende vilje til å bøte på landets skarpe sosiale forskjeller til sterk polarisering og til slutt full borgerkrig. Hele artikkelen