El Salvadors historie

El Salvadors historie som en selvstendig stat strekker seg over knappe 200 år. Til gjengjeld har dette vært en ofte konfliktfylt og blodig historie som kulminerte med brutal borgerkrig på 1980-tallet.Før 1821 var området en del av et europeisk imperium og før 1521 tilhørte mesteparten av landet det såkalte Mesoamerika som er et av de områdene på jorda der menneskene først utviklet jordbruk og sentraliserte, lagdelte samfunn.El Salvadors historie som geografisk enhet spenner således over rundt 9000 år, fra maisen ble kultivert 7000 fvt., via folkevandringer og kolonisering fram til kolonisatorenes etterkommere dannet en moderne nasjonalstat.For tiden etter 1990, se El Salvadors samtidshistorie.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stener Ekern

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. El Salvadors samtidshistorie

Inneholder 4 artikler: